با کیفیت بسیار عالی و ماندگاری خوب برای هر ناحیه صورت

ناحیه یک : فقط خط اخم  250 هزار تومان

ناحیه دو : فقط پیشانی  250 هزار تومان

ناحیه سه : فقط دور چشم  250 هزار تومان

هر سه ناحیه 690 هزار تومان

افرادی که میخواهد از شرایط مشتریان ویژه بهره مند بشوند هر سه ناحیه با قیمت 500 هزار تومان است . .

قیمت بوتاکس

شماره تماس جهت ثبت نوبت

26605238

09198147021

قیمت هزینه بوتاکس

درمورد قیمت و هزینه تزریق بوتاکس موارد مختلفی موثر است که یکی از بهترین آنها کیفیت بوتاکس است .
درحال حاضر سه گروه اصلی بوتاکس در ایران وجود دارد.

1- گروه اول بوتاکس های خارجی مجوز دار مثل دیسپورت و نورونوکس

2- گروه دوم بوتاکس های تولید شده در ایران و مجوز دار نثل مصپورت و دیستون

3-گروه سوم بوتاکس های خارجی بدون مجوز مثل کانیتوکس و ….

گروه اول به خاطر قیمت بالای واردات بوتاکس تقریبا هزینه بالایی بابت تزریق بوتاکس برای مراجعه کننده دارد و برای بوتاکس دیسپورت تقریبا از قیمت یک میلیون و پانصد هزار تومان تا دو میلیون تومان برای هر نفر متغیر است .
گروه دوم برای بوتاکس های مثل مصبورت از قیمت چهارصدو نود هزار تومان الی هفتصد ک پنجاه هزار تومان متغیر است .

گروه سوم هم از قیمت های 250 هزار تومان تا 650 هزار تومان متغییر است .
ایت گروه اغلب بنام بوتاکس های چینی معروف هستند‌.

البته این قیمت ها برای تزریق سه ناحیه خط اخم – پیشانی و دور چشم است .
و اگر افراد فقط بخواهند یک ناحیه مثلا فقط خط اخم تزریق بوتاکس انجام بدهند قیمت ها تقریبا 35 الی 45 درصد قیمت تعریف شده است.
البته بعضی از همکاران خیلی اعتقادی به تزریق ناحیه از صورت ندارند و دلیل مطرح شده از طرف این است که باید مجموعه عضلات باهم تحت تاثیر بوتاکس قرار بگیره که حالت یکپارچه و یکنواختی به صورت داده بشود .